نساجی و چرم

Textile and leather


معرفی کسب و کارها
شما می توانید خدمات یا محصولات کسب و کار خود را در این قسمت معرفی فرمایید .
برای این منظور با ما در ارتباط باشید .

طناب و تور ماهیگیری

فروش طناب و تور ماهیگیری,لیست قیمت طناب و تور ماهیگیری,قیمت طناب و تور ماهیگیری,


رنگرزی و چاپ پارچه

فروش رنگرزی و چاپ پارچه,لیست قیمت رنگرزی و چاپ پارچه,قیمت رنگرزی و چاپ پارچه,


نی و حصیر

فروش نی و حصیر,لیست قیمت نی و حصیر,قیمت نی و حصیر,


پارچه

فروش پارچه,لیست قیمت پارچه,قیمت پارچه,


فراوری پنبه و پشم

فروش فراوری پنبه و پشم,لیست قیمت فراوری پنبه و پشم,قیمت فراوری پنبه و پشم,


نخ و الیاف

فروش نخ و الیاف,لیست قیمت نخ و الیاف,قیمت نخ و الیاف,


چرم و پوست

فروش چرم و پوست,لیست قیمت چرم و پوست,قیمت چرم و پوست,


حوله بافی

فروش حوله بافی,لیست قیمت حوله بافی,قیمت حوله بافی,


ماشین آلات نساجی

فروش ماشین آلات نساجی,لیست قیمت ماشین آلات نساجی,قیمت ماشین آلات نساجی,


طناب

فروش طناب,لیست قیمت طناب,قیمت طناب,