افسریه از قدیمی ترین و اصلی ترین محله های جنوب تهران می باشد که از غرب به بزرگراه بسیج و از جنوب به شهرک والفجر ختم می شود این منطقه که بیشتر برای نظامی ها طراحی شده است. امروزه تغییر بافت داده و یکی از محله های سنتی و رو به رشد جنوب تهران می باشد. بسیاری از ساختمان های افسریه خانه های ویلایی با قطعات متری می باشد که امروزه به دلیل شهرسازی مدرن تغییر ساختار داده و آپارتمان های جدید جای این خانه های ویلایی را گرفته است..

یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین مراکز تهران که امروزه به عنوان محله اصلی فروش پارچه و پرده شناخته می شود و پس از شاعر بزرگ ایرانی نامگذاری شده است.. این محله تهران که قدمتش به سال میرسد حد فاصله میدان رازی و میدان قیام قرار گرفته و با وجود تمامی تحولات دویست سال اخیر به عنوان یکی از مهمترین خیابان ها و محله های تهران معرفی شده است.. با وجود اینکه ناصرالدین شاه این خیابان را تاسیس نمود ولی اقدامات رضاشاه بود که آن را به شرایط کنونی رساند.

در باور عامه مردم تهران جنوب شهر از قدیم این منطقه به مردانگی و مرام و معرفت شهرت داشته اند. مناطق جنوب شهر تهران در ورزش به خصوص کشتی و فوتبال سرآمد در کشور ایران هستند. در سیاست جمهوری اسلامی ایران بسیاری از مناطق پایین شهر هستند.