بلور نوری تازه ، دكمه صدفی ايران ، هوا فضايی درنا ، كوره هاي صنعتی ايران ، تجهيزات نفت ، فولاد بست ايرانيان ، كارگلاس ، لاستیک سازی عنايت ، بهسازین تهران ، صنايع شير ايران ، پويا خودرو، فولاد فام ، بهار پرديس محمود ، تعاوني سلامت یاران بهار ، پيشگامان نسوج و بافت خاورميانه ، صنايع غذايي ايوب خاورميانه ، بازرگاني نوآوران ميوه خاورميانه ، ونوس شيشه ، نيمه هادي عماد ، جهان كريستال ، لوح زرين نيكان ، سيلون صنايع پوشاک عالی مقام ، پاک برنز ، نماسازان امروز، سان الكترونیک شهير (SONY)، مجموعه سرمايه گذاری عظام…

این موضوع باعث می‌شود که جذب و است.خدام نیروهای متخصص و فعال توسط مسئولین این شهرک صنعتی بسیار بالا باشد. صنایع بسیار مشهوری در این شهرک مشغول به فعالیت هستند و نیاز به افراد خبره و با تجربه در حیطه کاری خود دارند. به نوعی می‌توان گفت شهرک صنعتی شمس آباد طی چند سال اخیر نقش مهمی در زمینه اشتغال‌زایی برای کارکنان و افراد جامعه داشته است..

عملیات اجرایی شهرک صنعتی شمس‌آباد در سال با وسعتی بالغ بر سه هزار هکتار به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی ایران و خاورمیانه پایه‌گذاری گردید. در حال حاضر کلیه زمین‌های صنعتی آن با قرار داد منعقده واگذار گردید که در حال حاضر تعداد واحدهای صنعتی فعال در این شهرک بالغ بر واحد صنعتی بوده و وسعت زمین‌های صنعتی به دوبخش با مقدار هکتار آن طرح موجود و ۸ هکتار آن در طرح توسعه است..