محله های شرق تهران واقع در منطقه نیز وسعت بسیار زیادی را در بر گرفته اند. در واقع این منطقه، مرز شرقی شهر تهران را تشکیل می دهد و دارای جاذبه های گردشگری و تفریحی متعدد بوده و همچنین زیباترین محله های شرق تهران را درون خود قرار داده است.. جالب است. بدانید که تعدادی از محله های شرق تهران که در منطقه قرار دارند، منطقه را نیز تشکیل می دهند و در نتیجه می توان گفت که از مهم ترین محله های شهر تهران به شمار می آید.

محله های شرق تهران واقع در منطقه نیز وسعت بسیار زیادی را در بر گرفته اند. در واقع این منطقه، مرز شرقی شهر تهران را تشکیل می دهد و دارای جاذبه های گردشگری و تفریحی متعدد بوده و همچنین زیباترین محله های شرق تهران را درون خود قرار داده است.. جالب است. بدانید که تعدادی از محله های شرق تهران که در منطقه قرار دارند، منطقه را نیز تشکیل می دهند و در نتیجه می توان گفت که از مهم ترین محله های شهر تهران به شمار می آید.

محله های شرق تهران وسعت بسیار زیادی را از پایتخت در بر گرفته اند. همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم، شهر تهران، شهری پهناور و وسیعی می باشد که مناطق بسیار زیادی را در درون خود جای داده است.. محله های شرق تهران  از جمله جاهایی است. که با شناخت با آن ها می توانید با بهترین و خوش آب و هوا ترین مناطق پایتخت آشنا شده و از آن ها دیدن کنید. در مطلب زیر، همه چیز را درباره محله های شرق تهران و همچنین معرفی تمامی آن ها پرداخته ایم. برای آشنایی بیشتر ادامه مطلب را مطالعه کنید.