چهاردانگه در شهرستان اسلامشهر است.ان تهران قرار دارد. این شهر که در جنوب غرب تهران قرار دارد، طبق سرشماری سال ۵ حدود ۵ نفر جمعیت دارد که شهر کوچکی محسوب می شود. البته جمعیت اندک آن گویای این مسئله است. که این شهر بیشتر یک شهر صنعتی و تجاری به شمار می رود و بخش مسکونی آن به نسبت بخش های دیگر رونق کمتری دارد.

چهاردانگه در قدیم روستا بوده است.. بخش مرکزی آن به قلعه شهرت دارد. دلیل آن نیز دیوارهای بزرگ اطراف شهر است. که در گذشته برای جلوگیری از ورود راهزنان به داخل شهر می کشیدند. این منطقه بیش از ۵ سال قدمت دارد و مسجد جامع آن را می توان یکی از قدیمی ترین بناهای چهاردانگه تهران به شمار آورد.

اگر چرخی در شهرستان چهاردانگه تهران بزنید، محصولات و صنایع زیادی را در آن مشاهده خواهید کرد. صنعت مبلمان و کابینت جزء محصولات شاخص این بازار عظیم محسوب می شوند. افراد زیادی در حال تولید و عرضه انواع کابینت بخصوص کابینت های با