مدارس گوناگون با کیفیت آموزشی بالا و فضای آموزشی وسیع، مدارس دولتی و غیر دولتی، زمین‌های ورزشی و زمین‌های بازی مناسب کودکان و تمامی شعب بانک‌های مورد نیاز شما، مراکز درمانی شبانه روزی و داروخانه و تعداد محدودی مطب تخصصی به شما خدمات اولیه پزشکی را خواهد داد.

درضمن فاز سه از امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی بسیار خوبی نیز برخوردار است.. فاز اندیشه دارای مراکز آموزشی و درمانی، مسجد، فروشگاه و مرکز خرید، باشگاه‌های ورزشی، فضای سبز و سینما است. که برای رفع نیازهای روزمره شما در دسترستان خواهد بود.

ساخت این فاز از سال و با واگذاری قطعات زمین های ویلایی و آپارتمانی آغاز گردید، مساحت فاز دو بالغ بر هکتار بوده و فاصله آن از سایر فازها نسبتا زیاد است.. این فاز در شمال غربی فاز یک و غرب فاز سه واقع شده و اغلب واحدهای مسکونی در آن با متراژ بالا هستند.