پس از رضاشاه فرایند دموکراتیزاسیون داری شهرها دوباره مورد توجه نیروهای مشارکت طلب سیاست ایران قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود شهر در چارچوب مردم سالارانه در معنای پارلمانتاریستی آن و نزدیک الگوهای غربی اداره شود ماه عسل چنین ایده‌هایی به تصویب قائم مقامی وزارت کشور در غیبت انجمن شهر در سال ۵ و تصویب لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر در سال ۸ منجر شد.

انجمن به جهت مشارکت عمومی و نقش شهروند در امور محلی دارای ماهیت حقوقی و است.قلال مالی بود. به‌طور کلی می‌توان گفت نقش انجمن بلدی در شهر به این همان حکم مجلس شورای ملی در امور مملکتی را داشت. از نظامنامه بلدیه به عنوان اولین و مترقی‌ترین قانون اداره شهر در ایران معاصر یاد شده‌است. در جای جای نظام‌نامه بلدیه تلاش برای تمرکز زدایی اداری و جداکردن اداره شهرها از قدرت حاکم و دولت و دولت نمایان است.. نخستین انتخابات انجمن بلدیه درد هفتم تیرماه ۸ در شش محله تهران برگزار شد.

تهران به‌عنوان پایتخت ایران، هنگام شکل‌گیری مساحتی حدود کیلومتر مربع داشت. تغییرات سیاسی و افزایش جمعیت، شهر را دستخوش دگرگونی منطقه‌ای کرد و مساحت آن افزایش یافت؛ به‌طوری که در سال ، نخستین طرح جامع شهر تهران ابلاغ شد که در آن مساحت شهر با افزایشی خیره‌کننده به ۸ کیلومتر مربع رسید. تهران با این مساحت به منطقه تقسیم شده بود.