از محله های منطقه تهران که پیرامون یکی از امامزاده های مشهور تهران ایجاد شده و قدمتی بیش از ۵ سال را دارد. پیش از این که ساخت و ساز در این منطقه آغاز شود بیشتر تهرانی ها به منظور کشاورزی و اداره باغ ها به این منطقه مراجعه می‌کردند. امروز سه راه آذری نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده و تهرانی ها آن را به عنوان یکی از مراکز خرید در جنوب شهر می شناسند که قیمت های بسیار خوبی را برای خریداران ارائه می دهد. از نکات منفی در مورد سه راه آذری بحث کم بودن امکاناتی مانند مدرسه های مناسب می باشد که چند وقت اخیر برای بسیاری از ساکنان این مشکل آفرین بوده است.

از مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، مناطق ،۸،،،۵ و را مناطق جنوبی تهران می‌گویند. این قسمت از شهر در سال‌های دور به علت فقدان امکانات، به عنوان پایین‌شهر خطاب می‌شد. متاسفانه هنوز هم عده‌ای چنین دیدی به جنوب تهران دارند. اما این دیدگاه به هیچ وجه درست نیست.

جواد فرد دانش را کمتر کسی در تهران می شناسد ولی این فرد در سال اراضی ای که در اختیار خود داشت را به محله مسکونی تبدیل کرد و کمک کرد بسیاری از تهرانی‌هایی که صاحب خانه نبودن با هزینه های بسیار پایین اسکان داده شوند. این محله امروزه به عنوان جوادیه شناخته می شود و یکی از مشهورترین محله های تهران می باشد و ریشه های سنتی تهران هنوز در آن مشاهده می‌شود.