کشف بسیاری از کوره‌های متعدد تولید سفال و نیز پیدا شدن چرخ سفالگری با است.وانه ای از شاخ حیوانات در تپه پردیس قرچک متعلق به دوره سیلک دو، هزاره پنجم پیش از میلاد جامعه باستان‌شناسی فلات مرکزی را با اسرار بسیاری از زندگی آن دوران روبرو کرد.

دایرکتوری اطلاعاتی سافت اینجا با همکاری کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، کمیته نرم افزار کلانشهر های کشور و بخش خصوصی راه اندازی شده و در صدد ایجاد بستری جامع و مطمئن برای کلیه ذینفعان آن است..

قدمت قرچک با است.ناد به‌ تپه‌های باستانی فردیس و کوره پزخانه‌ی موجود در اطراف این شهرستان به شش هزار سال قبل از میلاد تخمین زده می‌شود. در کیلومتری قرچک در روستای پردیس آثاری از عصر آهن کشف شده است.. تپه‌ای شش هزار ساله که مامن ساخت‌ ابزارهای متمدن و زندگی گروهی بوده است.. سفال‌های زیبا در کنار کوره‌های تولید سفال، چرخ سفالگری که با شاخ حیوانات ساخته شده و گورستان عصر آهن در این تپه به چشم می‌خورد. این تپه جز آثار به ثبت رسیده ملی نیز می‌باشد. تپه میل پوئینک در روستای پوئینک قرچک نیز به ثبت فهرست آثار ملی رسیده و قدمت آن به دوران سلجوقیان باز می‌گردد.