کهبد چندی بعد، سهم دو شریک خود را نیز از آنان خریداری و به تنهایی مالک تمامی اراضی ملارد گردید. اسناد موجود نشان می دهد برخی از کهبد شکایت نموده اند که علی الظاهر به نتیجه نرسیده و کُهبُد پس از مالکیت بر تمامی اراضی با است.فاده از است.عداد و قدرت بالای مردم ملارد در امر کشاورزی، اقدام به گسترش کشاورزی مدرن و ایجاد باغ های بسیار وسیع و تأسیس گاوداری مجهز نمود. کهبد پس از سرنگونی رژیم پهلوی و انقلاب اسلامی از ایران متواری گردید.

بلوار رسلول اکرم محور دسترسی از ملارد به سمت کرج میباشد که تا ابتدای فردیس کشیده شده است. این خیابان در ابتدا یک خیابان بسیار مستهلک و دو لان بود و با توجه به روند رشد جمعیتی پاسخگوی میزان رفت آمد شهرواندان نبود و شهرداری ملارد آن را تبدیل به بلوار متری به طول متر در دوباند و هرباند تا لاین نمود تا مورد بهربرداری هم میهنان قرار گیرد

با توسعه گرفتن روند عمران و آبادانی در شهرها و روستاهای کشور با توجه به جمعیت ملارد از سال مکاتباتی در جهت تبدیل ملارد به شهر و تاسیس شهرداری از سوی مردم ملارد، بخشداری و فرمانداری شهریار با وزرات کشور انجام گرفت و سرانجام به نتیجه رسید : بر اساس تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل قانون اساسی با رای اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ مرداد ماه : روستاهای سرآسیابِ ملارد و ملارد از توابع دهستان ملارد تابع بخش مرکزی شهرستان شهریار ادغام و به نام شهر ملارد شناخته شده و در محل مذکور‌شهرداری تأسیس شود.‌این تصویب‌نامه در تاریخ مرداد به تأیید ریاست جمهوری وقت آیت الله هاشمی رفسنجانی رسید.